Vi är experter på att förverkliga drömmar och skapa levande handelsplatser.

Vår historia började med ett byggbolag specialiserat på butiksbyggnation för att sedan växa till en koncern med ett komplett erbjudande för nyetablering och ombyggnationer i detaljhandel eller annan kommersiell verksamhet. Tack vare vår kunskap och erfarenhet kan vi äga projekt från idé till öppningsdag. För kunden innebär det trygghet, kostnadseffektivitet och kvalitet.

 

SOH Butiksetablering är en koncern med bolagen; Butiksprojektering, Butiksgruppen, Butiksfixaren och Butiksspecialisten. Tillsammans projekterar, bygger, monterar och installerar vi stora som små projekt. Det innebär att vi har en bredd av kompetenser under ett och samma tak. Därtill har vi ett nätverk av experter inom olika områden. På så sätt kan vi ta hjälp av rätt kompetens vid rätt tillfälle.

ButiksProjektering

ButiksProjektering är en del av SOH Butiksetablering som är en företagsgrupp som är bäst på att skapa attraktiva och lönsamma butiker.

ButiksProjekterings fokus ligger på projektledning inför och under en etablering, men vi har även möjlighet att vara med långt tidigare än så – redan i framtagandet av butikskoncept!

Att anlita ButiksProjektering gör det möjligt att bedriva sin verksamhet som vanligt under tiden projektet genomförs. Noga planerande och god projektledning är ledord i ButiksProjekterings verksamhet, där varje projekt är unikt och skräddarsys utifrån förutsättningar, riktlinjer och uppsatta mål!

Butiksgruppen

Butiksgruppen är en del av SOH Butiksetablering. Denna företagsgrupp har specialiserat sig på fyra olika områden inom handelsprojekt och har gemensamt genomfört långt över 1000 projekt inom detaljhandeln och annan kommersiell miljö.

Butiksgruppen är koncernens byggbolag specialiserad på byggnation i handelsmiljö. Våra fokusområden är ROT-projekt, fastighetsbeskitningar, investeringskalkylunderlag samt energioptimeringar. Vår styrka är våra unika kunskaper asveende byggprojekt i samspel med en pågående drift.

Butiksfixaren

Butiksfixaren, är en del av SOH Butiksetableringar. Gemensamt kan vi erbjuda er en totallösning alltifrån att utveckla ett nytt koncept till färdigställd butik i hela Sverige.

Butiksfixaren monterar, samordnar och projektleder ometableringar, nyetableringar och formatomställningar. Vi har genom åren utfört tusentals projekt, stora som små. Våra främsta kunder är butiker inom dagligvaruhandel, detaljhandel och livsstil. Vi är bäst på att ta hand om kundens kund och vägleder dem ofta i förtätad öppen butik under omställning.

ButiksSpecialisten

ButiksSpecialisten är en del av SOH Butiksetablering som är en företagsgrupp som är bäst på att skapa attraktiva och lönsamma butiker

Vår idé är att hjälpa er att skapa en säljande varulayout i butiken. Vi hjälper er med med mallning i ny och ombyggnationer.

Rätt vara är på rätt plats för att skapa bästa möjligheten till en ökad vinstmarginal i din butik. 

Väljer du ButiksSpecialisten får du hjälpen att kostnadseffektivt driva ditt projekt till nya försäljningsrekord. Inget jobb är för stort eller litet då vi skapar team efter just din butiksförutsättning.

När kunder kommer in i Butiksspecialistens välarrangerade hyllgångar, möts de logiska och välfyllda varuexponeringar som med tydlighet i kommunikation skapar köplust.

Nybyggnation, omställning, revidering i stängd eller öppen butik spelar ingen roll då vi är ”ButiksSpecialister”.